- Coaching 10 uur aansluitend op het programma 'Met Kunst op reis'

- Workshop creatief denken

Stacks Image 83


Coaching 10 uur aansluitend op het programma “Met Kunst op reis”


Als docent is het van belang om je persoonlijke creativiteit goed op orde te hebben ,te kunnen aansturen en kunnen reflexteren.
Tijdens de coaching gaan we met de docent werken aan:
- Het ophalen van verloren creativiteit.
Onze creativiteit, waarin we als volwassenen door verschillende factoren aan voorbij zijn gegaan naar de oppervlakte halen en een plaats geven in ons denken en handelen.
- Onderzoeken van obstakels en knelpunten leeromgeving
Identificeren obstakels met betrekking tot factoren in de omgeving, deze verbeteren waardoor leerlingen meer ontvankelijk kunnen omgaan met creativiteit.
We werken tijdens de coaching met verschillende interventies en na ieder onderdeel kijken we naar de betekenis en toepasbaarheid.
Coaching 10 uur prijs 640 euro
Losse lessen per uur prijs 80,00 euro

Workshop "Vergankelijk bouwen"


De workshop is voor iedereen die niet (meer) gewend is “Out of the box” te denken en vast zit in structuren en patronen.
Leer:
- jezelf durven spiegelen
- visie verruimend denken
- fouten durven maken en erkennen dat niet alles goed of fout is
- verbanden leggen tussen noodzaak en willen
- anders leren kijken
- niet alles vanzelfsprekend vinden
- de lat niet te hoog te leggen
Waarom is creatief denken zo belangrijk?
We zien door globalisering, een groeiende technologie en klimaatsverandering de wereld om ons heen snel veranderen. Nieuwe beroepen ontstaan en oude beroepen verdwijnen. Er zal steeds meer verwacht worden van ons creatief denken.
Helaas verdwijnt een groot deel van onze creativiteit tijdens het volwassen worden, We geven ons zelf te weinig ruimte om fouten te mogen maken waardoor creativiteit stagneert, werken vaak proces herhalend en handelen binnen patronen.

Wat gaan de deelnemers doen?
Creativiteit ophalen, stimuleren en trainen. Op een ontspannen maar actieve manier onder begeleiding van een coach “vergankelijk bouwen” in de natuur.
Met gevonden materialen een fantasierijk Kunstobject maken.
Omdat we niet gewend zijn aan deze manier van werken, met alle beperkingen van dien, zal men flexibel, probleemoplossend en reflecterend moeten handelen.

Kom met wat origineels, gebruikt creativiteit en leer kritisch kijken.

Locatie: Bos en waterrijke omgeving Thema: vergankelijk bouwen in de natuur (Her)ontdekken van creativiteit, het een plaats geven om beter creatieve en innovatieve Processen te kunnen aansturen. Groep: minimaal 6 personen Kosten: 195,00 per persoon inclusief BTW, lunch en borrel.